Çocuklar ve gençler için Almanca

ALMANCA HARİKA!

Almanca dil öğretimine erken yaşta başlanmasının ardında yatan temel neden, bugüne kadar yapılan birçok araştırmada, ikinci dile başlama yaşının dili öğrenme başarısında belirleyici etken olmasıdır. Ayrıca, Avrupa Birliği kapsamında Almanca önemli diller arasındadır. 

Dil öğrenmenin ilk gerekliligi, dili yaşayarak öğrenmektir. Bu amaçla, ana sınıfı başta olmak üzere  tüm öğrencilerin bir araya gelip katılımda bulunabilecekleri ve en önemlisi eğlenebilecekleri ve eğlenirken farketmeden Almanca ögrenebilecekleri ders içi etkinlikler düzenleme önemlidir. Dil öğrenimini bir aktivite haline getirdiğimizde öğrencilerimizin hepsi öğrenir, seviyenin iyi ya da  kötü olmasi söz konusu değildir. 

Amacım ikinci yabancı dil Almancayı en kolay şekilde, en doğal sekilde öğrencilerimin öğrenmesini sağlamaktır. Öğrenciler  dersle ilgili uygulanan oyun etkinliği sonunda tüm gramer (dilbilgisi) yapılarını içeren almanca kurallarını sıkılmadan öğrenmektedirler. Bir oyunu öğrenmeye çalışırken öğrenciler  aslinda Almanca telaffuzu ve aksanı ve kelimeleri farkında olmadan duyarak öğrenir. Oyunu oynarken eğlenmek zaten Almanca ders alıyor izlenimi vermediğinden, önemli olan  Almancayı eğlenerek öğrenmektir.

 Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukların zihnini diğer kültürlere açılmasını sağlar ve çocuklarımıza diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur. Erken yaşta tanışılan yabancı dil öğrencilerin tüm gelişimlerini pozitif etkilemektedir.  Almanca şarkıları beden dilimizi kullanarak, drama teknikleri ve oyunlarla ögrenmek öğrenciler için çok daha kolay, kalıcı ve eğlenceli olmakta, böylece Almanca öğrencilerin beyinlerinde daha etkin olarak kaydedilmektedir.

Yabancı dil öğrenimine okulöncesi dönemde başlayan çocukların, ilerleyen yıllarda, öğrendikleri dili ana dil gibi konuşan bireylerin  düzeyine erişebildiği tespit edilmiştir.

Almanca  öğretmede öğrencilerin;

•Almanca konuşulan ortamlarda kendilerini ifade edebilmeleri

•Almanca konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri elde etmeleri,

•Sürekli dil öğrenme sevgisi kazanmaları amaçlanır.

 Yaş grubu gelişim özellikleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak hazırlanan Almanca öğretim programı,

•Öğrencilerin Almanca derslerini sevmelerini ve ilgi duymalarını,

•Derslere istekle katılmalarını,

•Merak duygularını geliştirip soru sormalarını

•Öğrendiklerini kullanma isteği duymalarını hedefler.

Almanca derslerini öğrencilerin eğlenerek ve yaparak öğrendikleri bir zaman dilimi haline getirmek hedefimdir. Sınıf içi çalışmalarımda; görsel ve işitsel materyallerin kullanıldığı, beş duyuya hitap eden oyun merkezli dil etkinlikleri, performans ödevi hazırlama ve sunma çalışmaları yer alır.

Etkileşimli interaktif tahta ile Almanca dersleri DSC02994
1.sınıf öğrencilerimle Almanca dersinde DSCN1748
Güzel bir sınıf daha…. Fotograf0248
Besucher

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Last 7 days: 0
  • Last 30 days: 0
  • Online now: 0
CEFR
CEFR
Council of Europe
Council of Europe
Goethe-Institut
Goethe-Institut